Projekt

Här kan du läsa om aktuella projekt och kommentarer från Ecoclimes nöjda kunder.

Projekt – energiåtervinning


Skanska – Solterassen
Kund: Skanska
Ort: Umeå
Typ: Återvinning av spillvattenvärme

Ecoclime levererar en nyckelfärdig återvinningsanläggning dimensionerad för att återvinna mer än 80% av energin ur avloppsvattnet.


Läs mer


Tjärnvallen ishall


Kund: Vilhelmina kommun
Ort: Vilhelmina
Typ: Utvinning av värmeenergi från sjö

Uppvärmningen av hela anläggningen har skett utan tillskott av el (förutom el till värmepump) eller andra energikällor sedan driften 2015. Andelen återvunnen energi har ökat med 72%.


pdf-iconProjektbeskrivning

Avloppsreningsverket i Saxnäs


Kund: Vilhelmina kommun
Ort: Saxnäs
Typ: Återvinning av värmeenergi

Sedan installationen i maj 2014 har den köpta energin årligen för uppvärmning minskat från 40 000 kWh till endast 10 700 kWh varav ett el-elementet beräknas stå för ca 3 000 kWh. Förändringen innebär en minskad elanvändning för uppvärmning med mer än 70%.


pdf-iconProjektbeskrivning


Projekt – inomhuskomfort


Embla
Kund: Umehem
Ort: Umeå
Typ: Komfortkyla/värme + system

Umehem har genomfört ett av Sveriges mest uppmärksammade miljöhusprojekt i Umeå. De valde Ecoclimes världsunika komforttak för kyla och värme till den 9000 m2 stora om- och tillbyggnaden under 2014.

Läs mer


Projektet genomfört med stöd från:


Tillvaxtverket_100px

Kv. Gångaren Hus C
Kund: Areim Fastigheter
Ort: Stockholm
Typ: Komfortkyla + styrning

Då Areim skulle bygga om det tidigare parkeringshuset på västra Kungsholmen till nytt huvud- och säkerhetskontor för Stanley uppstod en utmaning. Den begränsade takhöjden gjorde det i princip omöjligt att möta kundens krav på inomhuskomfort.

Läs mer


ABB kontor, Ludvika
Kund: ABB Ludvika
Ort: Ludvika
Typ: Komfortkyla

ABB, i samarbete med imTech, valde Ecoclimes kyltak till kontoret i Ludvika.


Kv. Gångaren Hus B
Kund: Areim Fastigheter
Ort: Stockholm
Typ: Komfortkyla

Hus B är fortsättningen på Areim Fastigheters utvecklingen av kvarteret Gångaren på Kungsholmen i Stockholm. Efter ett framgångsrikt projekt med hus C, där inomhuskomforten uppmättes till den bästa någonsin, valde Areim att ge Ecoclime fortsatt förtroende som leverantör i hus B som inrymmer Securitas internationella huvudkontor.

Läs mer


HSB Kontor & kundcenter
Kund: HSB
Ort: Umeå
Typ: Komfortkyla

Ecoclime levererar komfortkyla till HSB som renoverar sitt kundcenter och kontor i Umeå.

Se en intervju med HSB här.


Residenset 30 – ROT-projekt
Kund: Residenset i Västervik AB
Ort: Västervik
Typ: Komforkyla + Komfortvärme

Extremt låg takhöjd var bara en av utmaningarna i detta ROT-projekt.

Läs mer


Kommentarer om Ecoclime


Jag har monterat konkurrerande paneler men det är som natt och dag mellan dem och Ecoclime. Montaget av Ecoclime gick dubbelt så fort. Jag är lyrisk! Kjell Persson, imTech Ludvika
En viktig konkurrensfaktor för oss som hyresvärd är nöjda hyresgäster. Ecoclime har visat att man har de bästa testvärdena vad gäller inomhuskomfort som uppmätts för värme och kyla. Dessutom kräver Ecoclimes produkter minst energi för driften visar den analys vår energikonsult har gjort. Hans Westin, VD Umehem