Produkter

Ecoclime erbjuder kompletta lösningar för bättre inomhuskomfort i fastigheter och energieffektivisering i fastigheter och processer genom ny effektivare teknologi för ut- och återvinning av termisk energi.

Evertech energikollektorer

ETX – Överlägsen prestanda vid ut- och återvinning av energi i krävande miljöer

Kärnan i Ecoclime/Evertechs energikollektorer är den patenterade ETX-panelen som är en värmeväxlarabsorbent i ett polymert specialmaterial. ETX –panelen kan växla energi mellan olika media som t ex vatten/vatten eller vatten/luft. Och är därför använder både för värmeväxling inomhus för komfortventilation och för värmeväxling i vätskor som energi- eller klimatkollektor. Ecoclime och Evertech utvecklar och erbjuder energi- och komfortprodukter och systemlösningar baserade på ETX-värmeväxlarabsorbenten i olika standard och specialutföranden med anpassningar för integration emot komfortsystem i fastigheter och återvinning av spillvärme och förnyelsebar energi från vätskor och luft.


Everboost – Klimat- och energikollektorer

Ett produktområde är Energikollektorerna som består av sammansatta ETX-paneler som då bildar en kollektor eller ett paket med ETX-paneler. I Evertechs produktprogram erbjuds kollektorerna under varumärket Everboost som separata produkter för kunder som vill göra egna installationer för energiåtervinning i villor, industrier eller processer


pdf-iconProduktfakta

Evertherm ARV – Energiåtervinningssystem för processer

Från och med november 2016 lanserar Ecoclime/Evertech ett nytt produktprogram med systemprodukter baserade på Everboost – kollektorerna. Den första produkten är en standardlösning i olika effektområden för återvinning av energi från spillvatten i avloppsreningsverk med akronymen ARV i tillägg till Evertherm. Vars benämning då blir Evertherm ARV i utföranden från 15 KW – 200 kW återvinner produkter från 60 000 till 1 700 000 kWh energi varav mellan 80 % är återvunnen från spillvattenprocesser.


pdf-iconEvertherm ARVProduktchef: Torbjörn Jonasson

Komforttak för kyla och värme

Med världens bästa komfort, låg bygghöjd och hög energieffektivitet skapar Ecoclimes komforttak nya möjligheter. Konstruktionen ger en betydligt mer behaglig inomhusmiljö där kylan eller värmen sprids jämnare utan höga lufthastigheter. Därför upplever du inget drag eller oljud i lokalen. Komforttaken bygger på den patenterade ETX-panelen, en värmeväxlarabsorbent i plast med hög effekt.

Den låga vikten gör att du enkelt kan montera klimatpanelerna i befintligt undertaksramverk. Väl monterade är de underhållsfria med 10 års produktgaranti.


CHARISMA™ – Aktiva paneler


CHARISMA™


Typ: Aktiv (strålning + tilluft)
Bygghöjd: 140 mm
Effekt: 191 W / panel

Ecoclime Charisma är en aktiv panel som kombinerar strålningsenergi med luft. Anslutning för tilluft finns på panelens ovansida och luften sprids via dysor på undersidan.


pdf-iconProduktfakta

pdf-iconDimensioneringsinfo

pdf-iconInstallation & underhåll

pdf-iconByggvarudeklaration

pdf-iconLänk till MagiCAD


CHARISMA™ Ultraslim


Typ: Semiaktiv (strålning + fläkt)
Bygghöjd: 100 mm
Effekt: 191 W / panel

Ecoclime Charisma Ultraslim är en panel med samma komfortegenskaper som Charisma standard, men med lägre bygghöjd. Ultraslim har inbyggd fläkt och används i kombination med befintlig ventilation.Kontakta oss för mer info

CHARISMA™ Duo


Typ: Aktiv (strålning + tilluft)
Bygghöjd: 210 mm
Effekt: 285 W / panel

Ecoclime Charisma Plus har samma funktionalitet som Charisma Standard, men dubbla ETX-absorbenter ger 1,6 gånger högre totaleffekt.Kontakta oss för mer info

INVISMA™ – Passiva paneler


INVISMA™


Typ: Passiv (strålning)
Bygghöjd: 27 mm
Effekt: 108 W / panel

Ecoclime Invisma är en renodlad strålningspanel som kombinerar hög effekt med extremt låg bygghöjd.


pdf-iconProduktfakta

pdf-iconDimensioneringsinfo

pdf-iconInstallation & underhåll

pdf-iconByggvarudeklaration

pdf-iconLänk till MagiCAD


Rumstyrning

Med Ecoclime styr du enkelt rumskomforten med trådlösa och trådade reglerenheter, ställdon och ventiler för både komfortpaneler och radiatorer. Ställdonen kommunicerar via trådlösa eller trådburna rumsenheter som reglerar temperaturen.

Med Ecoclime kan du styra komforten i enskilda rum, även om ventilationssystemet i fastigheten drivs i ett energioptimeringsläge. Detta tack vare att våra lösningar baseras på en kombination av strålning och låga lufthastigheter.


Fastighetsautomation

Ecoclime använder modern teknik för att på ett smart sätt automatisera styrningen av systemet. Allt för att du ska kunna optimera komforten och energiförbrukningen i din fastighet.

Med Ecoclime kan du installera en enhet i varje rum som kommunicerar med fastighetens DUC (datoriserad undercentral). Enheterna samlar upp all klimatdata från rummet och den kan – tack vare kopplingen till centralen – användas av fastighetens överordnade styrsystem, som då kan styra ventilationen och energiförbrukningen i varje rum.

Ecoclime kan även snegla in i framtiden, genom väderprognoser. Särskilda algoritmer tar in prognoserna i beräkning och gör att du ytterligare kan optimera energiförbrukningen.