Över 45 MSEK i order- och projektstock 2018

adminIR, NewsLeave a Comment

Ecoclime har tillsammans med dotterbolagen Evertech Energy Solutions, SDC Automation och Flexibel Luftbehandling ökat order- och projektstocken till över 45 MSEK att jämföras med 18 MSEK i juni föregående år och 1,3 MSEK år 2016. Order- och projektstocken avser kunder, entreprenörer och byggherrar som Ellevio, Atrium Ljungberg, Vilhelmina Folkets Hus, Orsa kommun, Siemens, Skanska, Svenska Bostäder, Stockholm Exergi, Fabege, Konstakademin och Akademiska Hus.

Av den totala orderstocken utgör projektstocken 10 MSEK för 2018 och innefattar projekt där Ecoclime ingått långsiktiga incitamentsavtal med löpande intäkter över flera år, som följd av energibesparingar och energiförsäljning till projektkunderna.

De stora förändringarna i order- och projektstocken är resultatet av den accelererade tillväxtstrategin som startade 2017 innefattande integration av Ecoclimes produkter i förvärvade bolag, försäljning av marknadslicenser samt medfinansiering av energisysteminstallationer med åtföljande incitamentsförsäljning, som kort beskrivs via följande länk via företagets hemsida; http

Det enskilt största projektet omfattar totalt 24 MSEK under 2 år. I detta projekt kommer Ecoclimes olika bolags samtliga produkter och system med lösningar för innekomfort-, energiåtervinning-, geoenergi-, solvärme, ventilationsvärmeåtervinning- energiackumulering och energioptimering integreras via SDC- och Ecoclime Optima till ett energisystem integrerat med fjärrvärme samt energiförsäljning. Projektet innefattar återladdning av energi dygnsvis och säsongsvis till energilager i berg som minskar behoven av bergvärmehål. Projektet är projekterat i samarbete med tekniker från bl a EoN och WSP och drivs under finansieringssamverkan (12 MSEK) med bl a Europeiska utvecklingsfonden (ERUF). Spridningen av de första projektresultaten med start 2018, kommer att ske via nationella och europeiska energinätverk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *