Jobb

Jobba på Ecoclime Comfort Ceilings

Vi söker kontinuerligt kompetent personal. En karriär på Ecoclime Comfort Ceilings innebär bl a att:

  • Du får etablera världens mest komfortabla och energismarta inomhustakslösningar med projektering och installationer hos kunderna.
  • Du får arbeta med produkter och tjänster som så långt som möjligt baseras på naturens engen energi och som leder till en mer hållbar värld.
  • Du blir en av våra nyckelpersoner i arbetet med att utveckla våra marknader och produkter.
  • Du får verka i ett team med stort eget ansvar och med incitamentslösningar på basis av vad vi presterar tillsammans.

 

Kontakta Lennart Olofsson, lennart.olofsson@ecoclime.se, för mer information om tjänsterna.