Forskning och utveckling

Vi har egna labb:

Klimatlabbet

Vid fabriken i Vilhelmina utvecklar vi våra komfortpaneler i ett eget klimatlabb. Där kan vi mäta t.ex. effekter, energiförbrukning, luftflöde, ljud och tryckfall för att optimera våra produkter. Klimatlabbet har utvecklats i samarbete med bl.a. energiteknikerna på Malgomajskolans energiutbildning, där vi nu även är med och etablerar ett teknologicentrum.

Energilabbet

Vid Gymnasieskolans energiprogram har vi byggt upp ett energilabb där vi kan simulera och testköra våra energiabsorbenter, klimatkollektorer och systemlösningar för att validera egenskaperna i basprodukterna. Vi har även utvecklat simuleringshjälpmedel baserade på Energimyndighetens data med vilka vi kan göra energiberäkningar för energieffektivsiering i olika typer av fastigheter och processer.

Vi simulerar produkternas egenskaper

Vi nyttjar hela tiden den senaste tekniken för att simulera och beräkna våra produkters egenskaper i den miljö där de sedan ska verka. Det gör vi genom att initiera, driva och medverka i olika examens- och doktorandprojekt på bl.a. i samarbete med Institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet och Luleå tekniska högskola/Process IT. Vi har nu även påbörjat ett arbete att knyta till oss resurser från KTH och Linköpings Universitet.

Våra produkter genomgår oberoende tester

Innovationspartnern SP genomför oberoende tester, bl.a. av våra komfortpanelers komfort- och effektegenskaper, både för kyla och värme. Fastighetsbolagen Areim och Arcona har testat komfortegenskaperna enligt ISO 7730-metoden och kondensegenskaperna i relation till kraven för bl.a. luftfuktigheten i ventilationssystem.