Dotter- och intressebolag

Nedanstående bolag ingår i Ecoclime Group:

SDC Automation
SDC Automation har mer än 100 års samlad erfarenhet av avancerad fastighetsautomation och IoT. Med den egna IoT-plattformen SDC Optima gör de fastigheter smartare för ökad kontroll över energianvändning, driftkostnader, komfort och säkerhet. SDC Keyhole möjliggör även integration mot i princip alla befintliga fastighetssystem.

www.sdc-automation.se

Flexibel Luftbehandling
Flexibel levererar allt inom luftbehandling, från projektering av vid nybyggen och installationer, till installation, service och OVK-besiktningar. Flexibel har idag 18 anställda som arbetar med både större och mindre entreprenader.

www.flexibelluftbehandling.se

Evertech
Evertech integrerar system för spillvärmeåtervinning, sol- och geoenergiutvinning med Ecoclimes produkter för komfortvärme. Detta främst för att möjliggöra utveckling och erbjudanden av cirkulära energisystem, innefattande såväl energiproduktion som energidistribution, riktade till fastighetsmarknaden och större bostads- och kommersiella fastighetsägare.

Suncore
Suncore utvecklar och tillverkar komponenter och produkter till system inom Ecoclime Group. Det innefattar bland annat den patenterade ETX-värmeväxlaren (Energy Thermal Exchanger) som utgör basen i Ecoclimes produktprogram. Tillverkningen sker i en helautomatiserad process i fabriken i Vilhelmina.