Om oss

Vi är ett ungt svenskt företag som brinner för vårt välbefinnande inomhus och för klimatet. 

Vi verkar med fokus på att skapa lönsam energieffektivisering företrädesvis i fastigheter och processer som bidrar till att reducera CO2 utsläppen i atmosfären. Det gör vi genom olika teknologier, metoder och tjänster som innebär att energi kan nyttjas på ett klimatsmartare och mer kostnadseffektivt sätt. Vi erbjuder även lösningar för att förbättra inomhuskomforten som innebär att hyresgäster och brukare mår bättre av och bli mer produktiva av en bättre inomhuskomfort. Våra kunder ska med gott samvete kunna njuta av marknadens bästa inomhuskomfort, samtidigt som energin som nyttjas för komforten både är hållbarare och kan återvinnas.

Vi har delat in vår verksamhet i två områden, Energiåtervinning och Inomhuskomfort. Inom energiåtervinning erbjuder vi energilösningar med vatten som källa. Energin utvinns och återvinns genom att våra energikollektorer placeras i sjöar, vattendrag, eller spill- och avloppsvatten. Inom området inomhuskomfort erbjder vi systemlösningar för värme, ventilation och kyla som genererar världens bästa inomhuskomfort och skapar förutsättningar för ett effektivare lokalutnyttjande. Resultat som oberoende ISO 7730-mätningar visar och som verifieras av de kunder som nyttjar lokaler med våra komfortlösningar

Våra lösningar är särskilt anpassade för fastighetsbolag, hyresgäster, byggbolag, processer, och bostadsfastigheter. Detta gäller både vid nybyggnation och ROT-projekt. Därtill är våra lösningar särskilt lämpade för:

  1. avloppsreningsverk och industrier med energi som kan nyttjas från processvattnet
  2. skolor och sporthallar
  3. sjukhus och vårdinrättningar
  4. hotell och konferensanläggningar
  5. Idrottsanläggningar och badhus

Ecoclimes huvudägare är företagsutvecklare och investerare med flera framgångsrika projekt i energimarknaden. Samtliga investeringar har långsiktiga utvecklings-, tillväxt-, hållbarhets- och klimatmål.

Vår mission

Vi ser bättre inomhuskmfort, energibesparingar och återvinning av naturens förnybara resurser som en stor möjlighet som direkt gagnar hälsa och plånbok. Energikonsumtionen för komfortkyla och komfortvärme globalt växer snabbt samtidigt som både naturen och den egna fastigheten erbjuder utmärkta outnyttjade källor till energiförsörjning. Där kan vi med vår världsunika komfort- och energiåtervinningsteknologi erbjuda kostnadseffektivare och klimatsmartare lösningar.

Ecoclimes mål är att bli världsledande genom att erbjuda de bästa komfortlösningarna och den smartaste energianvändningen. Vi önskar dig därför välkommen in i vår värld av komfortabla, energisnåla, hållbara och lönsamma lösningar för din välfärd, såväl inom- som utomhus.