Ökande efterfrågan inom segmenten inomhusklimat och automation innebär förskjutet förvärvs- och resursfokus

adminIR, News

Efter sommarens värmebölja och framgångarna med installationer av Bolagets inomhusklimat- och automationssystem i fastigheter och serverhallar har intresset, efterfrågan och orderingång snabbt ökat. Därtill lanserar bolaget under hösten en hyresavtalslösning för inomhusklimat med komfortgaranti. Därför har Bolaget beslutat fokusera på affärssegmenten inomhusklimat och automation de kommande månaderna. Det är även en prioritering baserad på bolagets rörelsemarginaler (EBITA) för systeminstallationer i dessa marknader som utgör 15-30 %, normalt med över 20% i avkastning för kunderna på investerat kapital (ROI).

Lennart Olofsson Ecoclimes VD ”Vi har på kort tid fått sådana relationer till fastighetsbolag och delaktighet i ett molntjänst- och serverhallsbolags expansionsplaner, att vi förstärker organisationen inom affärsområdena inomhusklimat och fastighetsautomation de kommande månaderna. Vi avser att anställa och öka verksamheterna inom såväl projektering, installation och drift som försäljning och som en följd även göra ytterligare förvärv inom affärssegmenten inomhusklimat och fastighetsautomation det närmaste året”.

Se även kunders omdömen om bolagets inomhusklimatlösningar som är en av förklaringarna till den ökande efterfrågan. Klicka här!