Förtydligande avseende ny strategi rörande planerade förvärv

adminIR, News

Ecoclime planerar att  under 2017 inledan förvärv av företag inom inomhuskomfort och energieffektivisering där EBIT-marginalerna idag är relativt låga. På basis av en integration av Ecoclimes produkter, system, tjänster, affärsmodeller och marginaler kan de förvärvade företagens EBIT förbättras med mer än 200%. Från dagens 5 – 8% i EBIT-marginal till mer än 20%. Därtill kan de förvärvade företagen öka sin tillväxt med 10 – 25% årligen. Det visar de analyser som företaget genomfört bland annat i samarbete med de internationella energimarknadsexperterna Xelevate AB.

Här följer ett illustrativt exempel på hur strategin kan tillämpas vid förvärv av ett inomhuskomfortföretag:

Förvärvet omsätter för närvarande 30 MSEK med 2,0 MSEK i EBIT och förvärvet sker till priset 10 MSEK. På basis av integrationsstrategin ökar omsättningen efter tre år till cirka 40 MSEK med en EBIT om 8 MSEK. När Ecoclimes egna produkter integreras med förvärvet, ökar omsättningen med ytterligare 11 MSEK i  med en tillkommande EBIT om 2,2 MSEK. Totalt betyder ett dylikt förvärv att den totala omsättningen i Ecoclime på tre år från förvärvstillfället, ökat med 70% från 30 MSEK till 51 MSEK och EBIT från 2,0 MSEK till 10,2 MSEK.