Mångmiljonorder till SDC för världsledande molntjänstföretag

adminIR, News

Ecoclime meddelade igår att man tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i det unga och snabbväxande SDC Automation AB. SDC Automation har nyligen erövrat en första mångmiljonorder från ett av väldens snabbast växande molntjänstföretag, som erbjuder dataserverkapacitet och smartare molntjänster via egna datahallar globalt. Projektet har erövrats i konkurrens med Europas största automations- och energistyrsystemföretag.

Projektet omfattar totalt 18,5 MSEK för SDC;s del varav huvuddelen under 2018. Den första etappen som pågår utgör 4,5 MSEK. SDC installerar ett egenutvecklat IoT/API baserat BMS system (Building Management System) för energi- och klimatstyrning i den aktuella dataserverhallen.

Anders Lindman huvudägare i SDC-Automation:
”Vi offererade och fick projektet på rekommendation från våra amerikanska leverantörspartners, vars produkter och komponenter vi använder i våra egna IoT/API-plattformar. Vi ska inom ramen för avtalet som är sekretessbelagt, installera huvuddelen av projektet under 2018. Då den aktuella kunden ställer extremt höga krav på sina BMS-system bl a för energi- och klimatstyrningen av serverhallarna, är detta projekt det ultimata beviset för att vi erbjuder smartare lösningar för fastighetsautomation. Med IoT/API-system som hävdar sig väl i konkurrensen med jättarna i automationsbranschen. Med detta projekt i ryggen och som dotterbolag i ett stabilt, innovativt och energismart Ecoclime, är målet att etablera SDC med de egna BMS-plattformarna (SDC Optima och SDC Keyhole) på denna marknad. En marknad i mycket snabb tillväxt”.

SDC Automation ingår från 1 maj 2018 i Ecoclime Group som erbjuder mer hållbar, lönsam inomhuskom-fort, komfortenergi och fastighetsautomation. Baserat på förnybar, återvunnen, återladdad, ackumulerad och distribuerad energi samt digitaliserade integrerade klimatsmarta IoT-, energi- och komfortlösningar, för energieffektivisering i fastigheter, processer och vårt välmående inomhus.

www.sdc-automation.se