Ecoclime meddelar sista dag för handel med BTU

adminIR, News

Ecoclime Group AB (härefter “Ecoclime” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 396 983 units, motsvarande 11 734 657,2 SEK.
Onsdag den 10 januari 2018 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är fredag den 12 januari 2018.

Registrering av 2 793 966 B-aktier har skett hos Bolagsverket och efter registreringen uppgår det totala antalet B-aktier i Ecoclime till 13 969 836.
Samtidigt har även registreringen av 3 571 000 A-aktier skett.
Totalt uppgår aktiekapitalet numera till 1 754 083,60 kr och antalet aktier är 17 540 836 st, fördelat på 3 571 000 A-aktier och 13 969 836 B-aktier

Registrering av 1 396 983 stycken teckningsoptioner TO 1 med ISIN-kod SE0010546721 har skett hos Bolagsverket, handeln med TO 1 beräknas inledas den 17 januari 2017.