FÖR FASTIGHETER

Revolutionerande återvinning av spillvärme från fastigheter


Ecoclime har utvecklat en revolutionerande och patentsökt lösning för energiåtervinning från spillvatten i fastigheter. De nya lösningarna kan sänka energiförbrukningen med mer än 55 kWh/m2 i exempelvis studentbostäder och hotell och med cirka 40 kWh/m2 i övriga bostäder, visar resultat som baseras på fastighetsdata från Energimyndigheten. Besparingen blir cirka 500 000 kr årligen för en studentfastighet med 350 studentlägenheter och lönsam för fastighetsägaren från första driftsdagen.

Tankar inomhus

Tankar under jord

Normalt förbrukar bostadsfastigheter i Sverige 50 – 200 kWh/m2 beroende på ålder och utformning. Den nya och patentsökta innovationen ger en sänkning av energiförbrukningen med upp till 70% vilket är helt unikt i fastighetsbranschen.

Ytterligare fördelar:
  • Fastighetsägaren uppnår en nettobesparing om cirka 800 kr/MWh återvunnen energi.
  • Energin överförs till varmvatten och värmesystemet för ett cirkulärt energianvändande
  • Normal avkastning på investeringen beräknas till 10 – 25 % och en ROI om 4 – 10 år
  • Driftsäkert utan andra rörliga delar än spillvattenpumpar
  • Moduluppbyggt system som enkelt kan installeras såväl inom- som utomhus
  • Kan styras så att utloppstemperaturen till avloppssystemet aldrig understiger BBR:s krav, där utloppstemperaturen inte får understiga inkommande vattentemperatur
  • Utöver de ekonomisk vinsterna bidrar det till bättre miljö genom  lägre tillförd energi pga av cirkulär energiåtervinning

Mellan 20 – 60% av all värme i fastigheter lämnar fastigheterna via avloppssystemen och vi kan återvinna upptill 95% av den energin. Totalt förbrukar Sveriges fastigheter och olika serviceverksamheter 140 TWh enligt Energimyndigheten, varav närmare 30 TWh lämnar fastigheter via avloppssystemen. Det är delar av denna marknad som adresseras av den nya systemlösningen.