FÖR FASTIGHETER

En revolutionerande lösning för energiåtervinning ur spillvatten i fastigheter


Evertherm SEW är ett unikt systemkoncept som tar vara på upp till 95 % av spillvattnets energi och gör det möjligt att återföra den energin till fastigheten. Andelen energi som idag rinner rakt ut i avloppet ökar i takt med att våra fastigheter förbrukar mindre energi. Med dagens norm för varmvattenförbrukning på 23 kWh/m2,år kan det innebära att det motsvarar upp mot halva fastighetens energiförbrukning. Helt enkelt en självklar del av framtidens energisystem.

Tankar inomhus

Tankar under jord

Mellan 20 – 60% av all värme i fastigheter lämnar fastigheterna via avloppssystemen. Vid nyproduktion är normen för varmvattenproduktion 25 kWh/m2,år och vi kan återvinna upptill 95% av den energin. Den nya och patentsökta innovationen ger en sänkning av energiförbrukningen motsvarande varmvattenförbrukning vilket är helt unikt i fastighetsbranschen.

YTTERLIGARE FÖRDELAR:

  • Energin överförs till varmvatten och värmesystemet för ett cirkulärt energianvändande.
  • Driftsäkert utan andra rörliga delar än spillvattenpumpar
  • Moduluppbyggt system som enkelt kan installeras såväl inom- som utomhus.
  • Kan styras så att utloppstemperaturen till avloppssystemet aldrig understiger BBR:s krav, där utloppstemperaturen inte får understiga inkommande vattentemperatur.
  • Bättre miljö genom tillförd energi med hjälp av cirkulär energiåtervinning.

Totalt förbrukar Sveriges fastigheter och olika serviceverksamheter 140 TWh enligt Energimyndigheten, varav närmare 30 TWh lämnar fastigheter via avloppssystemen. Det är denna marknad som adresseras av den nya systemlösningen Evertherm SEW.