Ecoclimes Q3-redogörelse visar kraftiga resultatförbättringar andra kvartalet i rad

adminIR, News

Ecoclime Group presenterar idag sin redogörelse för det tredje kvartalet 2017. Några av huvudpunkterna i innehållet är:

  • Kraftig intäktsökning med 617% till 13 373 TSEK (1 863 TSEK)
  • Resultatförbättring till 4 121 TSEK (-116 TSEK)
  • Kraftigaste försäljningsökningen i kärnverksamheten
  • Strategiskt samarbetsavtal med Fortum Värme
  • Företrädesemission med Units (aktier och teckningsoptioner)
  • Apportemission samlar all teknologi och IPR i Ecoclime Group

”Vi fortsätter nu andra kvartalet i rad med än kraftigare tillväxt med en försäljningsökning de första nio månaderna om 498% till 17 830 TSEK (2 981). Varav ökningen de senaste två kvartalen varit mer än 600%. Och nu är det kärnverksamheten som ökat mest, vilket innebär att den accelererade tillväxtstrategin redan 2017 kommer att överträffa vårt scenario för året”, kommenterar VD Lennart Olofsson.