Ecoclimes halvårsrapport visar kraftigt förbättrade nyckeltal som ett resultat av accelererad tillväxtstrategi

adminIR, News

Ecoclime Group presenterar idag bilagd halvårsrapport. Några av huvudpunkterna i innehållet är:

  • Intäktsökning med 362% till 10 689 TSEK
  • Kraftig resultatförbättring till 1 575 TSEK
  • Ecoclime Group breddar verksamheten och växer som teknikbolag
  • Introduktion av Cirkulära energisystem
  • Unik termisk laddnings- och ackumulatorteknologi (termiska batterier)
  • Evertherm AV cirkulära energisystem för spillvärmeåtervinning till final i Skanska Deep Green Challenge

Det är glädjande att vi nu kan presentera kraftigt förbättrade nyckeltal som ett resultat av vår accelererade tillväxtstrategi. Flera år av enträget arbete med att tillsammans med kunder utveckla och verifiera våra teknologier och system börjar nu ge resultat!”, kommenterar VD Lennart Olofsson.

Ladda ned Halvårsrapporten här.