Ecoclime – tillväxten fortsätter i snabb takt

adminIR, News

Ecoclime Group AB har under januari 2018 passerat 40 MSEK i intäktstakt på årsbasis. Fortsätter ökningen i denna takt kommer Ecoclime att nå 60 MSEK i intäkter för 2018 till följd av 2017 års förvärv och ingångna avtalssamarbeten. Företaget planerar för 2018 ytterligare minst ett förvärv och avtalssamarbete inom det nya affärsområdet Cirkulär Energi.

Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Det är glädjande att konstatera att tillväxten och utvecklingen i Ecoclime fortsätter som planerat. Vi har tidigare rapporterat en prognos om 30 MSEK i omsättning för 2017. Att vi rapporterar den pågående ökningen innan bokslutskommunikén som kommer under morgondagen, är en följd av att dessa uppgifter kan vara kurspåverkande”.

Kontakt:
Lennart Olofsson, VD
070-537 16 42