Ecoclime tecknar LoI om förvärv av energisysteminstallatör

adminIR, News

Ecoclime har tecknat ett LoI-avtal (Avsiktsförklaring) med ett av Stockholmsregionens mer framgångsrika installationsföretag av energisystem för fastigheter. Förhandlingar inleds omedelbart inför ett förvärv av företaget som omsätter mer än 70 MSEK med för branschen god lönsamhet. Avsikten är att ett förvärvsavtal ska tecknas senast under september, varefter en genomlysningsprocess (DD – Due Diligence) inleds inför ett tillträde senast november 2018.

Ett förvärv kommer att öka Ecoclimes omsättning för 2018 till mer än 70 MSEK och den rullande årsomsättningen till mer än 140 MSEK. Mer information om verksamheten som en del av Ecoclimes accelererade tillväxtplaner kommer att meddelas i samband med tecknande av ett förvärvsavtal.