Ecoclime och Power Heat Piping bildar gemensamt projektsäljbolag

adminIR, News

Ecoclime Group AB och Power Heat Piping Sweden AB i Malmö har tecknat avtal om ett samarbete i Götaland. Det ska ske via ett gemensamt hälftenägt försäljningsbolag. Bolaget ska arbeta gemensamt med Power Heat Pipings kunder och organisation i Götaland. Företaget ska sälja och etablera bolagens projekt- och produktprogram innefattande Ecoclimes system och komponenter för termisk energiåtervinning, komfortvärme och energikollektorer samt Power Heat Pipings energisystemprodukter och installationer, företrädesvis till energi- och processindustrin samt fastighets-branschen i regionen.

 

Magnus Hammarstedt, VD i Power Heat Piping:

”Vi ser många intressanta möjligheter via ett försäljnings- och utvecklingssamarbete. Ecoclimes unika polymerbaserade värmeväxlare för olika förorenade processmiljöer för såväl luftvärme- som vätskevärmeåtervinning är ett exempel. Även våra entreprenad tillverknings- och projekteringsverk-samheter inom energi- och fastighetssektorn har intressanta synergier med Ecoclimes cirkulära energiprogram och komfortvärmeprodukter.”

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:

”Samarbetet med Power Heat Piping betyder att vi kan etablera Ecoclimes systemprodukter i Götaland mer än 1 år tidigare än vår affärsplan. Vi får tillgång till Power Heat Pipings projekterings-, installations- och serviceorganisation i regionen utan att vi behöver göra ett eget resurskrävande förvärv. Det är ännu för tidigt att uttala något om den omfattning samarbetet leder till för Ecoclimes omsättning och resultat de närmaste åren, mer än att Ecoclime ska leverera system och komponenter till försäljningsbolaget, vars resultat sedan delas lika mellan ägarna samt att verksamheten bedöms kunna uppnå den försäljning företaget tidigare kommunicerat i sitt tillväxtscenario.”

 

Power Heat Piping Sweden AB
Roger Johansson, SO, 073-3313133
Magnus Hammarstedt, VD, 040-213401
Ecoclime Group AB
Lennart Olofsson, VD,  070-5371642