Ecoclime och EIB i samarbete  – introducerar ny affärsmodell för energieffektivisering och bättre inomhusklimat

adminIR, News

Ecoclime inleder under hösten 2018 introduktionen av en ny affärsmodell för kostnadseffektivare energieffektivisering och hälsosammare och mer produktivt inomhusklimat i fastigheter. Introduktionen riktar sig till ett exklusivt urval av fastighetsägare. Affärsmodellen ska leda till ökad energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp enligt EU:s klimatmål och ske på basis av Ecoclimes cirkulära energi- och inomhusklimatsystem. Satsningen möjliggörs via ett planerat finansiellt samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB) och gäller särskilt äldre fastigheter med hög energiförbrukning som måste minska sin energikonsumtion för att klimatmålen ska kunna uppnås.
Mer än 75% av alla bostads- och verksamhetsfastigheter i Sverige konsumerar i genomsnitt mer än 130 kWh energi per m2 och år. Det måste minska till minst hälften t o m år 2030 för att klimatmålen ska uppnås, till en kostnad av cirka 200 miljarder.
Det största hindret för investeringar i energieffektivisering och minskade växthusgasutsläpp i äldre fastigheter i Europa är den låga avkastningen och finansieringen av investeringarna, särskilt för fastighetsägare som vill installera nya kostnadseffektivare energilösningar i samarbete med mindre fristående leverantörer och systemintegratörer som Ecoclime. Det är för att möjliggöra dessa investeringar som Ecoclime har tagit fram en ny affärsmodell som eliminerar de finansiella hindren. Ecoclime inleder under hösten en rad aktiviteter i marknaden för introduktion av den nya affärsmodellen.