Ecoclime nu ägare av alla tillgångar som berör verksamheten

adminIR, News

Med gårdagens positiva stämmobeslut, om apport av 100% av aktierna i Celsium Facility Partners AB, innefattande den 2 500 m2 stora fabriksanläggningen i Vilhelmina och all IPR, slutförs bolagets strävan efter total kontroll över alla kommersiella tillgångar som berör verksamheten i moderbolaget och de tidigare förvärvade dotterbolagen Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB, år 2016.

Apporten innefattar fabrikslokalerna och den helautomatiserade produktionsanläggningen av ETX-värmeväxlare, produktprogram och all IPR, som Celsium Groups huvudägare utfäst i samband med den genomförda nyemissionen.

Det som återstår att slutföra praktiskt efter det att den avslutade och framgångsrika nyemissionen och apportemissionen kunde genomföras med stöd av aktiemarknadsnämndens dispens från budplikt, är den vederlagsfria överlåtelsen av de aktuella patenten som dels berör ETX-värmeabsorbenten, de aktiva komfortpanelerna samt pågående patentansökan avseende Evertherm-systemen för återvinning av värme i fastigheter och ytterligare två planerade patentansökningar som är under intern processbearbetning. Överföring av patenten mm kommer att påbörjas administrativt tillsammans med bolagets patentbyrå under december månad och kommer att fortgå under ett antal månader beroende på olika myndigheters tidsutdräkt och bedöms vara avslutat senast under 2018. Varvid bolaget övertar ansvaret och total kontroll över alla produkter, teknologi och IPR som berör verksamheten.

Kontakt

Lennart Olofsson, VD
Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se