Ecoclime introducerar smartare affärsmodell för energiåtervinning i fastigheter

adminIR, News, Nyheter

Ecoclime erbjuder nu, via dotterbolaget Evertech, fastighetsägare på bred front återvunnen energi från spillvatten till lägre kostnader än övrig värmeenergi. Det sker med ett nytt effektivare energiåtervinningssystem. Erbjudandet innebär att Evertech installerar och driftar energisystemet utan att fastighetsägare behöver bry sig om eller finansiera installationen – de betalar endast för den återvunna och levererade energin. Energisystemet och affärsmodellen ger fastighetsägaren upp till 95% återvinning av energi från spillvattnet i fastigheterna.

Den nya affärsmodellen för värmeåtervinning och termisk energiförsörjning från spillvatten har utvecklats tillsammans med en kommun i Sverige. Affärsmodellen har testats framgångsrikt med mycket gott resultat under mer än tre år för uppvärmning och tappvarmvatten i två olika typer av fastigheter.

Det första offentliga erbjudandet, vid sidan om detta pressmeddelande, baserat på affärsmodellen, sker idag vid ett möte med en av Sveriges största offentliga fastighetsägare.