Ecoclime höjer omsättningstakten till 70 MSEK

adminIR, News

Ecoclime når en rullande årsomsättning om 70 MSEK under maj månad 2018. En ökning med 55% inom det senaste halvåret (25 MSEK i ökning från de 45 MSEK i årstakt som rapporterades i november 2017). Det är förvärvet av SDC Automation och deras miljonorder som meddelats tidigare under veckan, nya order bland annat från Skanska till Flexibel Luftbehandling och flera nya order av Evertherms energisystem för återvinning av spillvärme till Stockholm Exergi, som ligger bakom den snabba tillväxten.

Det betyder att det scenario för 2018 som presenterades i samband med bolagets nyemission i november 2017, kan uppnås redan första halvåret 2018.

Bolagets accelererade tillväxtaktiviteter innefattande ytterligare ett förvärv 2018 fortsätter efter förvärvet av SDC Automation AB, främst riktade till energisystemintegratörer. Det under mars publicerade försäljningssamarbetet med Power Heat Piping Sweden AB och samarbetet med SDC Automations lokala representant i Malmö, har under mars resulterat i nya prospekteringar av projekt i Götalandsregionen och etablering av Ecoclime Power Heat AB verksamheten i Malmö.