Ecoclime har tecknat LoI om förvärv av luftkomfortföretag

adminIR, News

Ecoclime har tecknat ett Letter of Intent (LoI) med ägarna om förvärv av företaget som är specialiserade på termisk energikomfort inomhus. Företaget omsätter idag 35 MSEK på årsbasis, med en vinst om 2,5 MSEK.

Företagets styrka är framförallt totalentreprenader med huvuddelen av uppdragen i Stockholmsregionen.

Förvärvet finansieras via bolagets kassa, banklån och en bryggfinansiering. Inför genomförande av förvärvet inleds nu en genomlysningsprocess (Due Diligence) som beräknas vara avslutad under april månad varefter parterna ska signera ett slutligt förvärvsavtal med tillträde av verksamheten under första halvåret 2017.