Ecoclime har tecknat LoI om förvärv av energiteknikföretag

adminIR, News

Ecoclime har tecknat ett Letter of Intent (LoI) med ägarna till ett energi- och styrteknikföretag avseende förvärv av företaget. Verksamheten är specialiserad på optimering av styr- och energisystem för fastigheter. Företaget har haft en kraftig omsättningsökning de senaste två åren från 2 MSEK 2015 till 12 MSEK 2017, med en inneliggande orderstock överstigande 30 MSEK 2018.

Företaget är väl positionerat i linje med Ecoclimes tillväxtstrategi inom affärsområdet Cirkulär Energi. Innan ett förvärv slutförs genomförs en genomlysningsprocess (Due Diligence). Den startar omgående och beräknas vara avslutad senast under april månad. Därefter signeras ett slutligt förvärvsavtal innefattande förvärvsvillkoren. Tillträde till verksamheten planeras till första halvåret 2018. Mer fakta om förvärvet och villkoren för detsamma kommer att meddelas så snart ett slutligt avtal är signerat.