Ecoclime förhandlar projekt med ett av Sveriges största bostadsföretag

adminIR, News

Vid ett möte igår beslutade Ecoclime och ett av Sveriges största bostadsföretag att inleda förhandlingar kring villkoren avseende en installation av två Evertherm återvinningssystem för spillvärme i en studentfastighet i Stockholm. Inget bindande avtal är tecknat ännu, men avsikten är att två Evertherm-system om 1,5 MSEK vardera, installeras hösten 2017 baserat på dotterbolaget Evertechs nya smartare affärsmodell som underlättar för fastighetsägare att fatta beslut om installationer av Evertechs energiåtervinningssystem.

I det aktuella projektet sparar Evertherm-systemen från Evertech minst 455 000 kWh köpt energi och levererar mer än 600 000 kWh energi, årligen. Hyresgästerna får på detta sätt tillbaka huvuddelen av den energi som redan använts i fastigheten. Evertherm-systemen utför det i ett cirkulärt kretslopp där upp till 95% av den producerade energin kan användas om och om igen. I projektet som omfattar mer än 200 studentlägenheter är inledande projektering av installationerna förberedd.

”Det finns ännu inga garantier för att projektet blir av, men intentionen från båda parterna är att gå vidare med förhandlingar kring detaljer i villkoren, vilket vi ser som mycket positivt”, kommenterar Lennart Olofsson, VD för Ecoclime Comfort Ceilings.