De nya aktierna från teckningsoptioner TO 1 handlas från och med den 5 juni i Ecoclime Group AB (publ)

adminIR, News

Den 15 maj 2018 avslutades nyttjandeperioden för Ecoclime Group AB (publ):s (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 318 062 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 4,6 MSEK efter kostnader.  De nya aktierna handlas från och med den 5:e juni.

Efter nyemissionen av B-aktier ökar aktiekapitalet i Ecoclime med 131 806,20 SEK och antalet aktier med 1 318 062 st. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 885 889,80 SEK medan antalet aktier uppgår till 3 571 000 A-aktier och 15 287 898 B-aktier, totalt 18 858 898 stycken.