Energimyndigheten stödjer digitaliserat spillvärmesystem

adminIR, News

Ecoclime har beviljats stöd från Energimyndigheten för fortsatt satsning, tillsammans med flera rikstäckande bostads- och byggföretag, på utveckling och demonstration av ett unikt digitaliserat energisystem för återvinning av spillvärmeenergi i fastigheter. Innovationen bygger på en patentsökt teknologi för energilagring och energidistribution som utvecklats av dotterbolaget Evertech. Energimyndighetens stöd utgör 2 953 000 kr. Energimyndigheten anger bland annat följande skäl för … Read More

Evertech revolutionerar återvinning av spillvärme från fastigheter

adminIR, News

Evertech Energy Solutions, ett dotterbolag till Ecoclime, utvecklar en unik innovation för värmeåtervinning från spillvatten i flerbostadshus. Systemlösningen är nu patentsökt och beräknas demonstreras i flera installationer under 2017. Den här lösningen kan sänka energiförbrukningen med mer än 55 kWh/m2 i exempelvis studentbostäder och hotell och med cirka 40 kWh/m2 i övriga bostäder, visar beräkningar som baseras på data från … Read More

Evertherm nytt energisystem – gratis CO2-fri återvunnen värme

adminIR

Sedan mer än tre år har Ecoclimes dotterbolag Evertech Energy Solutions utvecklat effektivare energikollektorer för återvinning av energi bl a ur förorenat spillvatten. På basis av resultaten från test- och demonstrationsinstallationer samt testförsäljning, har Evertech under 2016 utvecklat nyckelfärdiga system som nu introduceras under varumärket Evertherm som presenteras närmare på www.ecoclime.se. Evertherm ARV är den första produktgruppen av kompletta energisystem … Read More

Evertech Energy Solutions nya energiteknik ska återvinna mer energi i ett Svanenmärkt bostadsprojekt i Umeå

adminIRLeave a Comment

Evertechs teknik för energiåtervinning projekteras nu i ett av Skanskas fastighetsprojekt på Teg i Umeå. Evertechs nya energiinnovation beräknas sänka den totala energiförbrukningen med cirka 40 procent jämfört med tidigare projekterade låga energivärden för den här bostadsrättsfastigheten. Evertech är ett helägt dotterbolag till Ecoclime (ECC) som är noterat på Aktietorget. Mats Andersson, affärsutvecklare Skanska Nya hem: – Vi räknar med … Read More

Halvårsrapport 2016

adminIR

Ladda ned Halvårsrapport 2016 här: halvarsrapport 2016_Ecoclime_20160818_Final

Flaggningsmeddelande

adminIR, News

Efter att huvudägarna och fyra styrelseledamöter förvärvat en stor aktiepost i Ecoclime Comfort Ceilings AB (”Ecoclime”) den 29 juni 2016,  uppstod flaggningsskyldighet för två av aktieägarna i bolaget – Celsium Group i Umeå AB (Celsium Group) och huvudägaren i Celsium Group, JLO Invest AB. Se separat pressmeddelande om grundarna och styrelseledamöternas förvärv av aktier i Ecoclime. Celsium Groups innehav i Ecoclime … Read More

Grundare och styrelseledamöter i Ecoclime förvärvar stor aktiepost i bolaget

adminIR, News

Grundarna och fyra av styrelseledamöterna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) förvärvar totalt 3 933 334 aktier i Ecoclime från huvudägaren Celsium Group AB. Efter försäljningen kommer Celsium Group i Umeå AB att kvarstå som näst största ägare med 2 389 800 aktier och 22,2% av aktierna. Med försäljningen av aktierna tydliggörs ägandet i Ecoclime där JLO Invest AB blir största … Read More

Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) årsstämma den 24 maj 2016

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 i Vilhelmina. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelse och revisor Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, … Read More

Ecoclime rekryterar ny VD med fokus på accelererad försäljningstillväxt

adminIR

Nu tar Ecoclime första steget i sin strategi efter den framgångsrika nyemissionen i april, när företaget anställer Christian Sandberg 39 som ny VD. Christian är idag marknadschef i NIRAS Sweden AB. NIRAS är ett konsult och projektledningsföretag inom framförallt fastighetsbranschen i Sverige. Man har även en omfattande internationell verksamhet. Christian har de senaste åren arbetat med affärsutveckling inom byggprojektledning, hyresgästrådgivning … Read More