Bokslutskommuniké januari-december 2014: Positivt fjärde kvartal

adminIR

Fjärde kvartalet: oktober – december 4 miljonersorder från MVB/Areim fastigheter med start januari 2015 Installation av kylpaneler i Securitas nya huvudkontor om 10 000 m2 ABB/Imtech installerar Ecoclimes passiva Invisma-kylpaneler i Ludvika Projektarbete vid LTU bekräftar energibesparingar med Ecoclimes lösningar Samarbete med ProcesITpartner vid LTU inleds Ny komfortpanel om 400 W har installerats framgångsrikt hos kund Intäkterna utgjorde 2 333 TSEK … Read More