Evertech Energy Solutions nya energiteknik ska återvinna mer energi i ett Svanenmärkt bostadsprojekt i Umeå

adminIRLeave a Comment

Evertechs teknik för energiåtervinning projekteras nu i ett av Skanskas fastighetsprojekt på Teg i Umeå. Evertechs nya energiinnovation beräknas sänka den totala energiförbrukningen med cirka 40 procent jämfört med tidigare projekterade låga energivärden för den här bostadsrättsfastigheten. Evertech är ett helägt dotterbolag till Ecoclime (ECC) som är noterat på Aktietorget. Mats Andersson, affärsutvecklare Skanska Nya hem: – Vi räknar med … Read More

Halvårsrapport 2016

adminIR

Ladda ned Halvårsrapport 2016 här: halvarsrapport 2016_Ecoclime_20160818_Final

Flaggningsmeddelande

adminIR, News

Efter att huvudägarna och fyra styrelseledamöter förvärvat en stor aktiepost i Ecoclime Comfort Ceilings AB (”Ecoclime”) den 29 juni 2016,  uppstod flaggningsskyldighet för två av aktieägarna i bolaget – Celsium Group i Umeå AB (Celsium Group) och huvudägaren i Celsium Group, JLO Invest AB. Se separat pressmeddelande om grundarna och styrelseledamöternas förvärv av aktier i Ecoclime. Celsium Groups innehav i Ecoclime … Read More

Grundare och styrelseledamöter i Ecoclime förvärvar stor aktiepost i bolaget

adminIR, News

Grundarna och fyra av styrelseledamöterna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) förvärvar totalt 3 933 334 aktier i Ecoclime från huvudägaren Celsium Group AB. Efter försäljningen kommer Celsium Group i Umeå AB att kvarstå som näst största ägare med 2 389 800 aktier och 22,2% av aktierna. Med försäljningen av aktierna tydliggörs ägandet i Ecoclime där JLO Invest AB blir största … Read More

Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) årsstämma den 24 maj 2016

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) höll årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 i Vilhelmina. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Årsredovisning Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar fastställdes. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelse och revisor Stämman beslutade om omval av Peter Nygårds, … Read More

Ecoclime rekryterar ny VD med fokus på accelererad försäljningstillväxt

adminIR

Nu tar Ecoclime första steget i sin strategi efter den framgångsrika nyemissionen i april, när företaget anställer Christian Sandberg 39 som ny VD. Christian är idag marknadschef i NIRAS Sweden AB. NIRAS är ett konsult och projektledningsföretag inom framförallt fastighetsbranschen i Sverige. Man har även en omfattande internationell verksamhet. Christian har de senaste åren arbetat med affärsutveckling inom byggprojektledning, hyresgästrådgivning … Read More

Jenny Löfgren föreslås till ny styrelseledamot

adminIR, News

Vid stämman föreslås att styrelsen utökas till 7 ledamöter med Jenny Löfgren, f 1981, som ny extern styrelseledamot. Jenny är civilingenjör i industriell ekonomi med mångårig utlandserfarenhet. Hon har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen, framförallt med strategisk affärsutveckling och omvärldsbevakning. Och sedan 2 år inom Sandvik Materials Technology AB. Med Jenny utökas antalet externa … Read More

Ecoclime möjliggör för nya aktieägare att delta på Årsstämman

adminIR

Efter den framgångsrika nyemissionen i Ecoclime, med mer än 1 000 nya aktieägare i bolaget, har styrelsen beslutat senarelägga Årsstämman till den 24 maj 2016 (se separat kallelse). Det möjliggör för nytillkomna aktieägare att delta på stämman. I samband med stämman sker en visning av produktionen med den helautomatiserade tillverkningen av företagets ETX-paneler och övriga produkter. Vid stämman föreslås att … Read More