Ecoclime meddelar första dag för handel med teckningsoption

adminIR, News

Ecoclime Group AB (härefter “Ecoclime” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 396 983 units, motsvarande 11 734 657,2 SEK. Registrering av 1 396 983 teckningsoptioner TO 1 B med ISIN-kod SE0010546721 har skett hos Bolagsverket. Handeln med TO 1 B kommer att inledas den 17 januari 2018. Varje teckningsoption ger en rätt att under tiden från och med … Read More

Prestigeorder till Ecoclime-bolag

adminIR, News

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling ska installera Ecoclimes komforttak och ventilation vid Handelsbankens huvudkontor i Stockholm. Ordern avser en installation med ett ordervärde om Ca: 1 MSEK. Ordern är ett viktigt resultat i den pågående etableringen i Stockholmsregionen av Ecoclimes klimat- och ventilationslösningar inomhus. Framförallt i den marknad som ställer höga krav på behaglig, energieffektiv och miljövänlig inomhuskomfort i lokaler, där … Read More

Ecoclime meddelar sista dag för handel med BTU

adminIR, News

Ecoclime Group AB (härefter “Ecoclime” eller “Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 1 396 983 units, motsvarande 11 734 657,2 SEK. Onsdag den 10 januari 2018 är sista dagen för handel med BTU (betald tecknad unit) och stoppdag är fredag den 12 januari 2018. Registrering av 2 793 966 B-aktier har skett hos Bolagsverket och efter registreringen uppgår det totala … Read More

Ecoclime nu ägare av alla tillgångar som berör verksamheten

adminIR, News

Med gårdagens positiva stämmobeslut, om apport av 100% av aktierna i Celsium Facility Partners AB, innefattande den 2 500 m2 stora fabriksanläggningen i Vilhelmina och all IPR, slutförs bolagets strävan efter total kontroll över alla kommersiella tillgångar som berör verksamheten i moderbolaget och de tidigare förvärvade dotterbolagen Suncore AB och Evertech Energy Solutions AB, år 2016. Apporten innefattar fabrikslokalerna och … Read More

Kommuniké från Ecoclime Group AB:s extra bolagsstämma den 29 november 2017

adminIR, News

Aktieägarna i Ecoclime Group AB höll extra bolagsstämma onsdagen den 29 november 2017 i Umeå. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman. Ändring i bolagsordningen (beslutet i sammandrag) Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagsordningen, huvudsakligen föranlett av beslutet om apportemission. Ändring av gränserna för antalet aktier och införande av två … Read More

Ecoclime – företrädesemission kraftigt övertecknad

adminIR, News

Ecoclime Group AB har slutfört den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner, som löpte mellan den 9 november och den 24 november 2017. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 149 % och tillför Bolaget 11,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen baserades på beslut av bolagsstämman den 23 maj 2017.  Det slutgiltiga resultatet visar att units motsvarande totalt 11,0 MSEK tecknades … Read More

Felaktig information om Ecoclime publicerad i SVD Börsplus

adminIR, News

Ecoclime har i samband med pågående nyemission utsatts för felaktiga uppgifter i en aktieanalys i SVD Börsplus. Uppgifter som Börsplus fortsätter att publicera i såväl trycksaker vid gårdagens Finwire-event som på sin hemsida, trots påpekanden från Ecoclime om flera av de uppenbart felaktiga uppgifterna. Därför valde Ecoclime att i samband med Finwire-eventet under gårdagen, även ordagrant publicera slutsatser från en … Read More

Det går allt bättre för Ecoclime, bolaget höjer prognosen för andra gången till 30 MSEK 2017 med en årstakt om 45 MSEK

adminIR, News

”Det går väldigt bra för oss nu! Intresset för bolagets cirkulära energisystem ökar i snabb takt. Vi har jobbat sedan 2014 för att utveckla koncepten och är nu trygga med funktionaliteten. Efter att några stora aktörer tecknat viktiga avtal med Ecoclime och vi blev uppmärksammade som finalist i Skanska Deep Green Challenge 2017, tar försäljningen nu fart. Därför höjer vi … Read More

Ecoclime höjer prognosen för andra gången till 30 MSEK 2017

adminIR, News

Intresset för bolagets cirkulära energisystemprodukter ökar alltmer. Därför höjer Ecoclime prognosen från tidigare 25 MSEK till 30 MSEK för året. Årstakten är för närvarande 45 MSEK med en EBIT över 15%. ”Att utveckla techbolag affärsmässigt med unika produkter, nya affärsmodeller med höga produkt-marginaler, kräver flera års tålmodigt arbete, med seriösa och kompetenta medarbetare, leverantörer, professionella rådgivare och dedikerade ägare. Ofta … Read More

Ecoclime Group AB presenterar – Accelererad tillväxtstrategi på Stora Aktiedagen

adminIR, News

Den 2017-11-13 presenterar Lennart Olofsson, VD, Ecoclime, den senaste utvecklingen i företaget vid stora aktiedagen på hotell Sheraton, Tegelbacken 6 i Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.aktiespararna.se/tv/live kl 12.00 -12.30. Eoclime presenterar sin accelererade tillväxtstrategi och resultaten av densamma under de första 5 månaderna sedan den började tillämpas. Bolaget presenterar även sin senaste systemprodukt Evertherm och hur den … Read More