Ecoclime presenterar tech-bolaget SDC Automation vid Småbolagsdagen

adminIR, News

Den 1 maj förvärvade Ecoclime techbolaget SDC Automation med egna systemlösningar för BMS-system (Building Management Systems), innefattande bland annat belysningstyrning och energioptimering i fastigheter via IoT-plattformen SDC Keyhole. SDC har i dagarna med framgång avslutat första etappen med installation av ett BMS-system för klimatstyrning av dataserverhallar. Kunden är ett av världens största molntjänstföretag. Samtidigt gjorde Ecoclimes dotterbolag Flexibel luftbehandling sin … Read More

De nya aktierna från teckningsoptioner TO 1 handlas från och med den 5 juni i Ecoclime Group AB (publ)

adminIR, News

Den 15 maj 2018 avslutades nyttjandeperioden för Ecoclime Group AB (publ):s (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 318 062 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 4,6 MSEK efter kostnader.  De nya aktierna handlas från och med den 5:e juni. Efter nyemissionen av B-aktier ökar aktiekapitalet i Ecoclime … Read More

Ecoclime – framgångsrik leverans till globalt molntjänstföretag öppnar nya marknader för energi- och klimatstyrning av dataserverhallar

adminIR, News

SDC Automation som sedan den 1 maj ingår i Ecoclime Group, har på uppdrag av ett världsledande amerikanskt molntjänstföretag, med framgång genomfört första etappen för klimatstyrning av en dataserverhall i Sverige, omfattande 4,5 MSEK. Installationerna fortsätter under hösten med fler etapper enligt ett avtal som totalt omfattar 18 MSEK i BMS-leveranser från SDC till det aktuella molntjänstföretaget. Ett projekt som … Read More

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i Ecoclime Group AB (publ)

adminIR, News

Den 15 maj 2018 avslutades nyttjandeperioden för Ecoclime Group AB (publ):s (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1. Totalt nyttjades 1 318 062 teckningsoptioner, innebärande en nyttjandegrad om cirka 94 procent. Genom teckningsoptionerna tillförs Bolaget därmed cirka 4,6 MSEK efter kostnader. De nya aktierna beräknas kunna handlas från och med 8:e juni. Antal aktier och aktiekapital Genom nyttjandet av … Read More

Ecoclime Group AB: Sista dag för handel med teckningsoption TO 1 är den 11 maj 2018

adminIR, News

Teckningskursen i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor. Anmälningsperioden inleddes den 2 maj och pågår till och med den 15 maj 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Ecoclime till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner … Read More

Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 1, anmälningsperiod inleds

adminIR, News

Teckningskursen i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor. Anmälningsperioden inleds 2 maj och pågår till och med den 15 maj 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Ecoclime till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av … Read More

Avtal om Ecoclime-projekt omfattande 12,4 MSEK i EU-finansiering

adminIR, News

Avtal skrevs igår med Vilhelmina Folkets Hus om installation av Ecoclimes cirkulära energisystem. Ett projekt som totalt omfattar 21 MSEK i investeringar. Investeringar som görs i samarbete mellan Folkets Hus, Ecoclime och Länsstyrelsen och medfinansieras till 50% av EU;s regionala strukturfond (ERUF) där Ecoclime erhåller 12,4 MSEK. Ecoclime ska leverera återvunnen och förnybar energi omfattande cirka 1 GWh från systemet … Read More

Kallelse till årsstämma i Ecoclime Group AB den 24 maj 2018

adminIR, News

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Group AB (publ), 556902-1800, torsdagen den 24 maj 2018 kl. 14:00 på adress Storgatan 38, (Ecoclimes lokaler) i Umeå. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 18 maj 2018, samt … Read More

Direkt om Ecoclime: Analysguiden ser potential i tillväxtraketen

adminIR, News

Nyhetsbyrån Direkt skriver i en specialreportage om Ecoclime: ”Ecoclime Group på Aktietorget har fått rejäl skjuts i tillväxten, drivet av en stark produktportfölj och förvärv där bolaget även expanderar i värdekedjan. Dessutom växer bolaget med god lönsamhet.” Läs hela reportaget här: https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=108&publisher=372

Ecoclime höjer omsättningstakten till 70 MSEK

adminIR, News

Ecoclime når en rullande årsomsättning om 70 MSEK under maj månad 2018. En ökning med 55% inom det senaste halvåret (25 MSEK i ökning från de 45 MSEK i årstakt som rapporterades i november 2017). Det är förvärvet av SDC Automation och deras miljonorder som meddelats tidigare under veckan, nya order bland annat från Skanska till Flexibel Luftbehandling och flera … Read More