Kallelse till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

adminIR

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ),556902-1800, onsdagen den 13 maj 2015 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Nya Suncore´s lokaler) i Vilhelmina. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 7 maj 2015, samt … Read More

Bokslutskommuniké januari-december 2014: Positivt fjärde kvartal

adminIR

Fjärde kvartalet: oktober – december 4 miljonersorder från MVB/Areim fastigheter med start januari 2015 Installation av kylpaneler i Securitas nya huvudkontor om 10 000 m2 ABB/Imtech installerar Ecoclimes passiva Invisma-kylpaneler i Ludvika Projektarbete vid LTU bekräftar energibesparingar med Ecoclimes lösningar Samarbete med ProcesITpartner vid LTU inleds Ny komfortpanel om 400 W har installerats framgångsrikt hos kund Intäkterna utgjorde 2 333 TSEK … Read More