​Kallelse till extra bolagsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) den 3 mars 2016

adminIR

Aktieägarna kallas härmed till Extra Bolagsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ), 556902-1800, torsdagen den 3 mars 2016 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Suncores lokaler) i Vilhelmina. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall: – dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per fredagen den 26 februari 2016, … Read More

Brandklassning med medfinansiering av Länsstyrelsen Västerbotten

adminIR, News

Ecoclime kommer under 2015 – 2017 genomföra en brandklassning av företagets ETX-paneler med medfinansiering av Länsstyrelsen Västerbotten. Brandklassningen omfattar framtagandet av nya formverktyg, certifiering-, brandtester, trycktestning, effektfunktionstester, utfallsprovningsarbeten och kalibrering av åtgärder. Brandklassningen kommer öppna för installationer av ETX-paneler för underleverantörer och fristående företag, varför den är ett viktigt steg i den bredare marknadsintroduktionen av Ecoclimes paneler på den svenska … Read More

Ecoclime visar på accelererad tillväxt enligt halvårsrapport

adminIR

Andra kvartalet: april-juni Installation av ROT-projekt med komfortpaneler, ventilation och rumsstyrning första etappen av HSB;s kundcenter i Umeå genomförd Gångaren projekt C/Securitas 10 000 m2 slutbesiktad, återigen med omdömet ”världens bästa uppmätta komfortvärden” Digitalt koncept baserat på ”Internet of things” för styrning och fastighetsautomation med Ecoclimes rumskomfortenheter En vidareförädlad komfortpanel som öppnar nya applikationsområden för produkterna har tagits fram för … Read More

Kallelse till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

adminIR

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ),556902-1800, onsdagen den 13 maj 2015 kl. 14:00 på adress Videvägen 69 (Nya Suncore´s lokaler) i Vilhelmina. Rätt att delta på stämman Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per torsdagen den 7 maj 2015, samt … Read More

Bokslutskommuniké januari-december 2014: Positivt fjärde kvartal

adminIR

Fjärde kvartalet: oktober – december 4 miljonersorder från MVB/Areim fastigheter med start januari 2015 Installation av kylpaneler i Securitas nya huvudkontor om 10 000 m2 ABB/Imtech installerar Ecoclimes passiva Invisma-kylpaneler i Ludvika Projektarbete vid LTU bekräftar energibesparingar med Ecoclimes lösningar Samarbete med ProcesITpartner vid LTU inleds Ny komfortpanel om 400 W har installerats framgångsrikt hos kund Intäkterna utgjorde 2 333 TSEK … Read More