Evertherm ARV

Den effektivaste och säkraste lösningen för återvinning av värme i avloppsreningsverk.

Evertech energikollektorer är speciellt utvecklade för utvinning av energi i tuffa förorenade miljöer. Med enkel installation, hög verkningsgrad och överlägsen driftsäkerhet, utan behov av kostnadskrävande drift- och underhållsåtgärder, är de det självklara valet för återvinning av värme i avloppsreningsverk. En energilösning med Evertech kan minska andelen köpt energi med mer än 70%.

Överlägsen prestanda

Hög verkningsgrad

Garanterat minst 70%.

Högt COP

Tack vare kollektorernas förmåga att utvinna det höga energiinnehållet i spillvattnet.

Hög avkastning

Mer än 10% baserat på energikostnadsbesparingen.

Ett system som fungerar – dygnet runt, året runt

Image

Komponenter

1. Evertech kollektorer
Kan placeras direkt i spillvattnet.

2. Enkel upphängning
Tack vare kollektorernas låga vikt kan de enkelt monteras hängande.

3. Värmepump
Kan skalas upp vid höga effektbehov.

4. Ackumulatortank
För lagring av varmt vatten.

Tekniska egenskaper

 • Hög effekt

  Unik patenteradkonstruktion maximerar värmeväxlarytan.

 • Enkel och snabb installation

  Låg vikt och kompakt konstruktiongör installation enkel, utanstörning av driften i verket.

 • Korrosionsfri

  Tillverkad av polymera och rostfria material.

 • Inget behov av filter innanvärmeväxlare

  Kan placerasdirekt i förorenad vätska.

 • Mycket liten mängd köldbärare

  Ger miljöfördelar samtlägre kostnad och minskad tidvid fyllning av systemet.

Funktionella egenskaper

 • Låg driftkostnad

  Inget spillvatten behöver pumpas genom systemet.

 • Hög driftsäkerhet

  Stabil lösning som inte kräver särskilda drift- eller underhållsåtgärder.

 • Skalbart system

  Lösningen kan enkelt anpassas vid ökat effektbehov.

 • Enkel inspektion & rengöring

  Vid behov kan man enkelt inspektera systemet visuellt och rengöra med högtryckstvätt eller med borste. Inga kemikalier krävs.

Efter två år i drift har den köpta energin för uppvärmning minskat till en fjärdedel. Det har dessutom skett helt utan driftstörningar vilket är imponerande!”Sören Hagenvald, Vilhelmina kommun

PROJEKT: SAXNÄS AVLOPPSRENINGSVERK

70% mindre köpt energi

Efter första året i drift har den köpta energin för uppvärmning minskat från 40 000 kWh till endast 10 700 kWh varav ett el-elementet beräknas stå för ca 3 000 kWh. Förändringen innebär en minskad elanvändning för uppvärmning med mer än 70%.

Ladda ned projektbeskrivning
 

Jag vill veta mer om Evertech energikollektorer!

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig så fort vi kan.