Evertherm ARV

Den effektivaste och driftsäkraste lösningen för återvinning av värme i avloppsreningsverk.

System Evertherm ARV är speciellt utvecklat för utvinning av energi i tuffa förorenade miljöer. Enkel installation, hög verkningsgrad och överlägsen driftsäkerhet, inget behov av kostnadskrävande drift- och underhållsåtgärder, ger sammantaget det självklara valet för återvinning av värme i avloppsreningsverk. En energilösning med Evertherm ARV kan minska andelen köpt energi med mer än 75 %.

Överlägsen prestanda

Minska andelen köpt energi

Mer än 75 %.

Högt COP

Tack vare högt energiinnehåll i
spillvatten.

Hög avkastning

Mer än 10 % baserat på energikostnadsbesparingen.

Ett system som fungerar – dygnet runt, året runt

Image

Komponenter

1. Evertherm kollektorer
Placeras direkt i spillvattnet/ processen.

2. Flexibelt montage
Kollektorer kan pendlas från tak eller monteras i bassäng via väggfäste.

3. Värmepump
Anpassas till värmebehovet i fastigheten. Energin hämtas ur spillvattnet.

4. Ackumulatortank
Optimering och utjämning av värmepumpens drift.

Teknik och installation

 • Hög effekt

  Unik patenterad konstruktion maximerar värmeväxlarytan.

 • Enkel och snabb installation

  Låg vikt och kompakt konstruktion gör installation enkel, utan störning av processen i verket.

 • Korrosionsfri

  Tillverkas av polymera och rostfria material.

 • Inget behov av filter innanvärmeväxlare

  Kan placeras direkt i förorenad vätska.

 • Mycket liten mängd köldbärare

  Ger miljöfördelar samt lägre kostnad och minskad tid vid fyllning av systemet.

Drift

 • Låg driftkostnad

  Inget spillvatten behöver pumpas genom systemet.

 • Hög driftsäkerhet

  Stabil lösning som inte kräver särskilda drift- eller underhållsåtgärder.

 • Skalbart system

  Lösningen kan enkelt anpassas vid ökat effektbehov.

 • Enkel inspektion & rengöring

  Vid behov kan man enkelt inspektera systemet visuellt och rengöra med högtryckstvätt eller med borste. Inga kemikalier krävs.

Efter två år i drift har den köpta energin för uppvärmning minskat till en fjärdedel. Det har dessutom skett helt utan driftstörningar vilket är imponerande!”Sören Hagenvald, Vilhelmina kommun

PROJEKT: SAXNÄS AVLOPPSRENINGSVERK

75% mindre köpt energi

Första året i drift minskade den köpta elen från 36 700 kWh till
endast 7 700 kWh som resultat av övergången vilket motsvarar
en minskad elanvändning med över 75 %. “Efter två år i drift
har elförbrukningen för uppvärmning minskat till en fjärdedel,
baserat på återvunnen energi från avloppsvattnet. Det har
dessutom skett helt utan driftstörningar vilket är
imponerande!”, säger Sören Hagenvald på Vilhelmina kommun.

Ladda ned projektbeskrivning
 

Jag vill veta mer om Evertherm energikollektorer!

Fyll i intresseanmälan här så kontaktar vi dig så fort vi kan.