Amerikansk fond erbjuder Ecoclime finansiering för tillväxtinvesteringar

adminIR, News

Den amerikanska investeringsfonden GEM har uppvaktat Ecoclime och erbjudit företaget 9 miljoner dollar i form av ett finansieringsavtal. Ecoclimes styrelse har beslutat att Ecoclime på basis av erbjudandet ska inleda förhandlingar med den amerikanska investeringsfonden.

Det viktigaste villkoret för att investeringsfonden ska medverka som finansiär är att bolaget genomför nyemissioner riktade till investeringsfonden inom 18 månader. De villkor som angetts som utgångspunkt för förhandlingarna innebär lägre kostnader för bolaget vid nyemissioner än de villkor som normalt gäller för mindre tillväxtbolag på den svenska aktiemarknaden. Utgångspunkten i förhandlingarna är att de nuvarande aktieägarna ska kunna medverka i företrädesemissioner på samma villkor som riktade emissioner till den amerikanska investeringsfonden, vilket fonden också accepterat så här långt i diskussionerna.